hyra container Stockholm

Tips i att hyra container i Stockholm

februari 25, 2016

Det finns många olika typer av containers och de kan ha lite olika egenskaper beroende på vad man har tänkt slänga i containern samt hur man sedan ska transportera den. I Stockholm finns det olika aktörer som arbetar med att hyra ut containers för olika ändamål. Ofta så hyr man en container i Stockholm om man ska slänga en stor mängd grovt avfall. Man kan vara i behov av att hyra en container vid exempelvis en renovering. Då behöver man en container i nära anslutning till byggnaden för att det ska vara smidigt att kasta det virke som blir över.

Här är ett ställde du kan hyra container i Stockholm

Många av företagen som hyr ut containers i Stockholm erbjuder även att frakta bort en fylld container. Det är ett väldigt smidigt koncept att få containern levererad till en specifik adress för att sedan få den hämtad när containern är fylld. I Stockholm går det att hyra en container till fastpris eller rörligt pris. Ett rörligt hyrpris innebär oftast att man betalar för varje dag som man hyr containern. Ett fastpris är precis som det låter, ett pris som är förbestämt och inte kan ändras under avtalstiden. Exempelvis kan man hyra en container en vecka till ett bestämt pris.

De första containrarna skapades redan under 1700-talet i England. Då såg de ut som stora trälådor som användes för koltransporten. Containers har sedan fortsatt att utvecklas och idag finns det containers i väldigt många olika storlekar. Men även containernas funktioner har utvecklats enormt mycket. Det finns en containertyp som heter liftdumpercontainer. Det är en av de vanligaste typerna, tekniken på en liftdumpercontainer fungerar som så att den lyfts på en lastbil med hjälp av kedjor som fäst på containern. Det som kännetecknar en liftdumpercontainer är att den till skillnad från en lastväxlarcontainer har lite mindre dimensioner.

Om man ska hyra en container i Stockholm som ska placeras i stadsmiljö och stå obevakad över natten kan det vara smart att välja en heltäckt container. Det innebär att containern är helt omsluten av ett tak och man kastar materialet i containern genom luckor. Luckorna är oftast låsbara och det förhindrar att man råkar ut för stölder av material från containern.

Vidare kan det vara mycket smidigt att hyra en öppen container om man ska kasta större material som är svårt att få in igenom luckor. En öppen container finns i många olika storlekar och är olika djupa. Vad som är viktigt om man ska transportera bort en välfylld öppen container är att man placerar ett skyddsnät över containern under transporten.

Priset för att hyra container i Stockholm varierar något beroende på vilket företag man vänder sig till och vilken typ av container man planerar att hyra. Som tidigare nämnt går det oftast att hyra en container till antingen rörligt pris eller till ett fastpris. I regel är de större containrarna något dyrare att hyra än vad de mindre är. Sita och Wiklunds åkeri AB är två företag som erbjuder uthyrning av containers i Stockholm. Det finns även andra aktörer som erbjuder samma tjänster och det kan vara fördelaktigt att kontrollera utbudet och jämföra priser innan man bestämmer sig för var man hyr sin container.