djurklinik lerum

Kan man ta sin katt till en djurklinik i Lerum?

januari 25, 2016

En djurklinik är som ett sjukhus eller vårdcentral fast för djur. På en djurklinik kan man behandla djur som har blivit skadade eller visar en symptom på att vara sjuka. Personer som arbetar på en klinik för djur bör även ha en veterinärlegitimation. Det är en legitimation som utfärdas av jordbruksverket och visar på att personen är legitimerad för att få behandla sjuka och skadade djur.

I Lerum finns det en klinik som erbjuder akut veterinärvård. Lerums djurklinik ligger i Göteborgs området och erbjuder en mycket professionell vård för djuren. På en djurklinik är det inte ovanligt att personer som innehar en veterinärutbildning även är specialiserade på ett visst djur eller en viss art. Vanliga inriktningar för en veterinär som arbetar på en djurklinik är hästar, smådjur eller exempelvis lantbruksdjur. På djurkliniken i Lerum kan du även få ditt djur besiktat. Det innebär att personal på djurkliniken i Lerum kontrollerar ditt djur och ger dig ett intyg på om ditt djur har någon skada eller inte. Vid försäljningar av hästar är det mycket vanligt att man låter hästen bli besiktad innan försäljningen för att både försäljaren och kunden ska känna en säkerhet.

Förutom att undersöka djur kan du på en djurklinik i Lerum även få ditt djur vaccinerat. Att vaccinera sina djur kan vara ett mycket bra sätt att förhindra att djuret drabbas av någon vanlig sjukdom som senare kan leda till att djuret behöver behandlas med dyr medicin. Därför rekommenderas det att vaccinera ditt djur mot de vanligaste sjukdomarna för att förhindra att djuret drabbas av en vanlig sjukdom i framtiden.

Det är vanligt att djurkliniker erbjuder jourvård eller håller sin klinik jouröppet. Det innebär att kliniken har öppet dygnet runt och att man omgående kan låta djuret få den vård de behöver. För exempelvis rutinkontroller av djur rekommenderas det att man bokar en tid på en djurklinik eftersom en rutinkontroll inte är något akut utan mer en kontroll så att djuret mår bra och utvecklingen går som det ska.

Djurklinik för smådjur

I Lerum finns det även en smådjursklinik som är inriktad på att ge vård till smådjur. Att gå till en djurklinik som är inriktad på smådjur kan vara positivt eftersom personalen på djurkliniken besitter en kunskap som är något djupare än personal på en allmän djurklinik som erbjuder vård till alla typer av djur.

Priserna på vård hos en djurklinik i Lerum varierar beroende på vilken typ av vård som djuret behöver. Akutvård är som regel lite dyrare än bokade besök eftersom ett djur som behöver akutvård går före i kön och prioriteras före djur som bara behöver rutinmässig vård. Operationer av djur kan vara dyra och det rekommenderas för alla djurägare att inneha någon form av försäkring på djuret eftersom en operation kan bli mycket dyr om det är ett svårt ingrepp som behöver göras. Det är viktigt att kontrollera så att din djurförsäkring täcker besök hos just den djurklinik som du har tänkt besöka med ditt djur. Att boka ett besök ho en djurklinik i Lerum gör du enklast genom att ringa till kliniken för att kontrollera när de har lediga tider.