värmepumpar

Att välja rätt värmepump!?

februari 11, 2016

De vanligaste typerna av värmepannor är de som kallas för Uteluftvärmepump och innefattar typerna luft-vattenvärmepump och luft-luftvärmepump samt frånluftsvärmepump och bergvärmepump. Av alla dessa olika sorters värmepumpar så är frånluftsvärmepump den vanligaste och samtidigt den enklaste. Den fungerar genom ventilation av fastigheten med hjälp av energi kan leverera delvis värmesystemet men även värmevatten. Den ger alltså utöver värme i lägenheten även varmt vatten som är nödvändigt för hushållen i många fall.

En värmepump är en anläggning som är utvecklad för att föra in värme in till en fastighet. Det finns flera olika typer av värmepumpar som använder lite olika tekniker för att genomföra uppvärmningen och dessa fungerar olika bra beroende på årstiderna. I de kallaste vintrarna klarar inte alla typer av värmepumpar att ta in tillräcklig med värme som behövs i lägenheten men i dessa fall så kan de ta hjälp av värmepannor.

Bergvärmepumpen är en annan typ av värmepump som inte tillämpas lika ofta på grund av dess avancerade installation. I många fall är det dock nödvändigt med värme och ingen annan typ av värmepump är tillräcklig utöver bergvärmepumpen. Installationen av anläggningen kräver att man gräver ett hål på 80 till 200 meter nära ett berg för att komma åt det varma bergvatten som finns. Anläggningen fungerar därmed väldigt olikt de andra typer av värmepumpar som finns. Under de kallare månaderna så kan denna typ av värmepump inte vara tillräcklig då man inte kan få ut samma typ av värme genom den men den fungerar vanligtvis väldigt bra i stora delar av Sverige.

Luft-luft värmepumpen är annars en annan väldigt vanlig anläggning i många hushåll. Denna har fördelen att användas även omvänt och på så sätt kan den bidra till kyla under sommaren. Denna anläggning är även väldigt bra på sätt att den kan klara av att hålla hushåll varma även under de kallaste tiderna på året, vilka andra anläggningar kan ha problem med.

I Sverige är värmepumpar väldigt användbara då vi här kan ha det väldigt kallt på vintrarna och på så sätt behöver värme i de olika anläggningar, lokaler och fastigheter som vi kan återfinnas i. Därför är värmepumpar ett bra sätt att genomföra detta på ett relativt miljövänligt sätt. Idag så är dagens värmepumpar väldigt välutvecklade och man har arbetat för att få dessa ytterligare bättre för miljön, vilket bidragit med nya energisnåla värmepumpar som är väldigt effektiva. I vanliga fall så brukar man ha ca sex års garanti när man köper en sprillans ny värmepump hos någon av de återförsäljare som finns i landet.

Återförsäljarna finns spridda i hela landet och på så sätt så kan man få tag på en värmepump efter önskemål vart man än är belägen. Det finns även flertal återförsäljare som arbetar online och leverera den typ av värmepump som kunden önskar. På så sätt kan man få den värmepump som önskas, utan några större problem. Återförsäljarna av värmepumpar brukar även se till så att man får hjälp med installation, i vissa fall mot en viss kostnad. Detta är dock nödvändigt i vissa fall av värmepumpar då installationen kan kräva ett större arbete.